Naar de content

Zoek je personeel?

Wij vormen de bindende schakel tussen jou en jouw toekomstige medewerker. Wij ontzorgen daarbij volledig, van jobcoaching tot complete projectadministratie. Een succesvolle plaatsing leidt tot draagvlak bij alle andere medewerkers die in dienst zijn van het bedrijf en vergroot het maatschappelijk bewustzijn.

Zoekt talent

Wanneer jouw organisatie een talent nodig heeft, kunt je altijd met ons contact opnemen. Wij plannen een afspraak om dieper in te gaan op de vacature, de organisatie en de cultuur. Zo kunnen wij in onze database altijd een geschikt talent vinden.

01.

Inspelen op behoefte

Dolop helpt bedrijven om op een adequate wijze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Dit zijn werkzoekenden die onder de Participatiewet of Social Return vallen, dus een lichamelijke of psychische arbeidsbeperking hebben en/of langdurig werkeloos zijn.

02.

Bindende schakel

We beschikken over de kennis, ervaring en kwaliteit om een goede match te maken tussen werkzoekenden en bedrijven. Tijdens het hele dienstverband zullen we een begeleidende rol spelen door jobcoaching en het verzorgen van trainingen.

03.

Ontzorging

De dienstverlening van Dolop is erop gericht om werkgevers te ontzorgen. Naast jobcoaching regelen wij alles, zoals loonkostensubsidie, loondispensatie, mobiliteitsbonus, no-risk polissen en aanpassingen van de werkplek.

Draagvlak door succes

Een succesvolle plaatsing leidt tot draagvlak bij alle andere medewerkers die in dienst zijn van het bedrijf en vergroot het maatschappelijk bewustzijn. Lees hierover ook eens het artikel ‘Iedereen verdient die ene, belangrijke kans’.

Verken de mogelijkheden, vind jouw draai; Jouw functie, en word ook dolop.work

Waarom dolop?

Dolop is opgericht om bedrijven te helpen invulling te geven aan sociaal ondernemen. Wij zijn dol op ambities, uitdagingen, ontdekken en ontwikkelen.

Zin in een goede bak koffie en een nog beter gesprek?

Neem contact op